پروژه مسکونی واقع در قیطریه کار فرمایان محترم آقایان حمیدی و همت

سبک کارفرمای این فضا نئو کلاسیک بوده و رنگ های بکار رفته در کلیه زیرفضاهای داخلی با زمینه سفید و استفاده از مبلمان با تناژ رنگ آبی در جهت ایجاد تضاد و کنتراست صورت گرفته، سرویس آشپزخانه با رنگ پوششی سفید(پولیش)با داشتن براقیت و شاین به همراه جزیره با کانتر تاپ سنگ کورین مشکی و البته استفاده از کاشی های بین کابینتی خاکستری سعی در ایجاد تعادل بصری نموده است.در این فضا با ایجاد قاب ها و کاغذ دیواری به صورت متقارن در 2 طرف برای نشیمن ضمن اینکه تابلوی متناسب با تم فضایی مورد نظر با هدف ایجاد یکپارچگی و ریتم جانمایی شده اند ضمنا به واسطه وجود محدودیت در فضای مربوطه به میز ناهارخوری از آینه های دکوراتیو سعی در ایجاد عمق دادن به فضا و انعکاس نورهای طبیعی و مصنوعی به همراه زیبایی بصری استفاده شده است.