پروژه مسکونی واقع در پاسداران به مساحت 220 متر مربع کارفرمای محترم آقای سعیدی

سبک کارکردی در این فضا نئوکلاسیک بوده و با توجه به درخواست کارفرمای محترم از تنالیته رنگ های خنثی و تیره طراحی و اجرا شده است. لازم بذکر است تمامی المان ها و آبجکت های واقع در پروژه منطبق با سبک مورد نظر بوده تناسبات و تعادل بصری کلیه ریزفضاها تماما وجود داشته و با سنگ زمینه خنثی و استفاده از رنگ های قهوه ای روشن در کف سعی در ایجاد کنتراست و جلوگیری از یکنواختی فضا صورت گرفته است.